入学式

Last-modified: Mon, 05 Dec 2022 20:43:05 JST (3d)
Top > 入学式

Vstupní ceremoniál se konal v Sundai.

  • Místem konání byl Nippon Budokan.
  • Slyšel jsem, že se obřad konal den po přijímacím ceremoniálu na Tokijskou univerzitu.
  • Pan Soichiro Tahara a další přišli přednést blahopřejné projevy.
  • Na konci slavnostního ceremoniálu, když byli představeni zaměstnanci, studenti opustili svá místa a houfně odcházeli domů.

ーー

Amazon